A45 Trompowsky Attack, 3.e3 Ne4

zurück zu A45 Trompowsky Attack || s76 Repertoire 

1.d4 Nf6 2.Bg5 c5 3.e3 – Ne4

 
Meisterpartien:

A45 Trompowsky Attack, 3.dxc5 Na6

zurück zu A45 Trompowsky Attack || s75 Repertoire 

1.d4 Nf6 2.Bg5 c5 3.dxc5 – Na6

 
Meisterpartien:

A45 Trompowsky Attack, 3.Nc3 cxd4

zurück zu A45 Trompowsky Attack || s74 Repertoire


 

1.d4 Nf6 2.Bg5 c5 3.d5 – Qb6

 
Meisterpartien:

A45 Trompowsky Attack, 3.d5 Qb6

zurück zu A45 Trompowsky Attack || s73 Repertoire


 

1.d4 Nf6 2.Bg5 c5 3.d5 – Qb6

 
 

Meisterpartien

A45 Trompowsky Attack, 3.Bxf6 gxf6

zurück zu A45 Trompowsky Attack || s72 Repertoire


1.d4 Nf6 2.Bg5 c5 3.Bxf6 – gxf6

 

Meisterpartien

A45 Trompowsky Attack, 3.Bxf6 gxf6 – Übungspartien 1